Pazar Araştırma - Symetricx

Market Research

Bir pazar hakkında bilgi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, bu pazarda satışa sunulacak bir ürün veya hizmet hakkında ve ürün veya hizmet için geçmiş, şimdiki ve potansiyel müşteriler hakkında; İşletmenizin hedef pazarının özellikleri, harcama alışkanlıkları, konumu ve ihtiyaçları, bir bütün olarak endüstri ve karşılaştığınız belirli rakiplerin araştırmasına pazarlama araştırması denilmektedir. Doğru ve kapsamlı bilgi, tüm başarılı iş girişimlerinin temelidir çünkü potansiyel ve mevcut müşteriler, rekabet ve genel olarak endüstri hakkında zengin bilgiler sağlar. İşletme sahiplerinin, girişime önemli miktarda kaynak sağlamadan önce bir işletmenin fizibilitesini belirlemesine izin verir.
Pazar araştırması nedir ?
Bir işletmenin büyük olasılıkla karşılaşacağı pazarlama zorluklarını çözmeye yardımcı olacak ilgili verileri sağlar ve iş planlama sürecinin ayrılmaz bir parçası olur. Gerçekte, pazar segmentasyonu (bir pazardaki belirli grupları belirleme) ve ürün farklılaşması (rakiplerinkinden ayıran bir ürün veya hizmet için bir kimlik oluşturma) gibi stratejilerin pazar araştırması olmadan geliştirilmesi imkânsızdır.
Pazar araştırması iki tür veriyi içerir:
• Birincil bilgi: Bu, kendinizi derlediğiniz veya sizin için toplanacak birini işe aldığınız araştırmadır. • İkincil bilgi: Bu tür bir araştırma zaten sizin için derlenmiş ve düzenlenmiştir. İkincil bilgilerin örnekleri arasında hükümet kurumları, ticaret dernekleri veya sektörünüzdeki diğer işletmeler tarafından yapılan raporlar ve çalışmalar bulunmaktadır. Topladığınız çoğu araştırma büyük olasılıkla ikincil olacaktır. Birincil araştırma yürütürken, iki temel bilgi türünü toplayabilirsiniz: keşif veya spesifik. Keşif araştırması açık uçludur, belirli bir problemi tanımlamanıza yardımcı olur ve genellikle, yanıt veren küçük bir gruptan uzun cevapların alındığı ayrıntılı, yapılandırılmamış görüşmeler içerir. Öte yandan spesifik araştırmalar, kapsam bakımından hassastır ve keşifsel araştırmanın belirlediği bir sorunu çözmek için kullanılır. Görüşmeler yapılandırılmış ve resmi bir yaklaşımdır. Bunlardan ikisi, spesifik araştırmalar daha pahalıdır. Kendi kaynaklarınızı kullanarak birincil araştırma yaparken, öncelikle hedeflenen grubunuzu nasıl sorgulayacağınıza karar verin: doğrudan postayla, telefonla veya kişisel görüşmelerle.
Veri ve Ölçümleme
Veri ve analizler, markanızın kullanıcılara farklı platformlarda sunduğu deneyim hakkında bilgi verir. Pazarlama kanallarınızın her birinin performansıyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşın yararlanın.
28 Farklı Online Araştırma Modeli
Online Araştırma ve Analiz hizmetimiz ile hem web, hem de Mevcut müşteri datası, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube, TikTok ve diğer sosyal ağlardaki verileri de içerisine alabilen 28 farklı tipte online araştırma ve analize ulaşabilirsiniz. Markanızın hitap ettiği hedef kitlenin ya da sizin belirlediğiniz herhangi bir hedef kitlenin markanız, ürününüz veya güncel trendler ile ilgili büyük veri oluşturan konuşulma sonuçlarını araştırıyor, dijital algı veya güncel trend ve süreç analizleri ile detaylıca yansıtıyoruz. Markalarımız için kantitatif (nicel) sonuçlarla detaylı konuşulma verilerinin yapısını aktaran istatistiki içerik analizleri yapıyoruz. Böylece hem markalarımızın iletişim stratejilerinin başarısını hem de sektörde nasıl tanımlandıklarını ve konumlandırıldıklarını da ortaya koyuyoruz. Yaptığımız kapsamlı pazar araştırmaları ile markalarımızın rakiplerine kıyasla sahip oldukları mecra değerini ve bilinirliğini detaylı şekilde inceliyoruz. Aynı şekilde ürün ve hizmetler özelinde de değer ve mevcut bilinirlik araştırmaları da sunuyoruz.
Strateji Aksiyon Haritası
Markalarımızın reklam kampanyaları için strateji belirlerken markanın talebine göre kampanyaya özel reklam, marka yüzü veya temanın algısını araştırıyoruz. Markalar tarafından biçilen değeri değiştirmeyi amaçlayan reklam kampanyalarının yansımalarını, izleyenler üzerindeki etkilerini ve bu kampanyaların hedef kitle üzerindeki bilinirlik oranını ölçüyoruz.